הוצאה לפועל

הוצאה לפועל, פשיטת רגל וכינוס נכסים

 להלן פירוט של חלק ממגוון השירותים הנרחב שמספק משרדנו בתחום:

  • ייצוג זוכים בתביעות כספיות.
  • גבייה של חובות (שיקים חוזרים, שטרי חוב, שטרי ביטחון, ערבויות, פסקי דין וכו') וכספים הן של לקוחות פרטיים והן של עסקים וחברות בבתי המשפט השונים ובלשכות ההוצאה לפועל.
  • עיקולים טרם המצאת אזהרה, עיקולי מקרקעין, עיקולי מיטלטלין ומכירתם, כינוס נכסים, עיכוב יציאה מהארץ, צווי מאסר.
  • הגשת התנגדות לביצוע שיק/שטר, התנגדות למימוש שטר משכנתא, טענות פרעתי.
  • ייצוג וליווי מלא של חייבים והגשת בקשות שונות לחקירות יכולת, הסדרי תשלום וכל סעד אחר.
  • ייצוג בהליכים שונים כגון בקשה לכינוס נכסים והכרזה על פשיטת רגל, כינוס אסיפת נושים, הכרזה על פשיטת רגל ומינוי נאמן, בקשה להפטר, כלומר ביטול הגדרתו כ"פושט רגל".
  • ייצוג נושים בהכרזות על פשיטת רגל.
  • ייצוג צדדים שלישיים בהליכים לפי חוק ההוצאה לפועל.