דיני עבודה – יחסי עובד מעביד

דיני עבודה – יחסי עובד מעביד

  • להלן פירוט של חלק ממגוון השירותים הנרחב שמספק משרדנו בתחום:

  • ייעוץ, בדיקה ועריכת מסמכים משפטיים(כגון: כתבי סודיות) הסכמי עבודה.

  • ייצוג בבתי דין לעבודה.

  • ייצוג וייעוץ לעובדים במגזר הפרטי והעסקי.

  • ייצוג וייעוץ מעסיקים בנושאי עבודה בתחומי משפט העבודה הפרטי.

  • טיפול בפיצויי פיטורין, תשלום שכר עבודה, לרבות הלנת שכר.

  • תאונות עבודה.