דיני חברות ועמותות

להלן פירוט של חלק ממגוון השירותים הנרחב שמספק משרדנו בתחום:

 • ייעוץ וליווי משפטי לבעלי עסקים- מתן ייעוץ מקדים לבעלי עסקים – החל משלב הסכם המייסדים להקמת עסק – שותפות או חברה, רישום החברה והמסמכים הנדרשים להקמתה (הצהרות דירקטורים ראשונים, תקנון החברה, הצהרת בעלי מניות וכיוצא בזה)
 • מתן חבילות טיפול משפטיות כוללות לבעלי עסקים תוך ראיית הצרכים העסקיים, ליווי משפטי בניהול העסק.
 • ייעוץ משפטי שוטף בכל הקשור למזכירות חברה – מינוי דירקטורים, מורשי חתימה מטעם החברה, פתיחת חשבון בנק, כינוס אסיפה כללית, כינוס דירקטוריון, שינוי תקנון (לרבות רישום פרוטוקולים), דיווחים לרשם החברות וכיוצא בזה.
 • ייעוץ משפטי שוטף ובדיקת מסמכים שונים והתקשרויות בארץ ובחו"ל, לרבות הסכמים, מכרזים.
 • ניהול משאים ומתנים בכל הקשור להתנהלות החברות מול לקוחות/ספקים/ קבלני משנה באופן שוטף.
 • טיפול בכל הקשור להקצאת והעברת מניות ו/או חילוט מניות.
 • מיזוגים ורכישות של חברות.
 • פירוק חברה – פירוק מרצון על ידי נושים ו/או בעלי מניות ו/או בפיקוח בית משפט. החל משלב קבלת ההחלטה כיצד לבצע את הפירוק וכלה בניהול הפירוק מול בית המשפט, מינוי מפרק לחברה, ניהול תביעות החוב כנגד החברה.
 • ייצוג משפטי בפני ערכאות שונות – רשויות מקומיות, בתי משפט, בתי דין, טריבונלים שיפוטיים, וכן הליכי גישור, פישור ובוררויות.

דיני עמותות ואגודות שיתופיות

להלן פירוט של חלק ממגוון השירותים הנרחב שמספק משרדנו בתחום:

 • יעוץ משפטי לעמותות בנושאים שוטפים, כולל סיוע בהקמה, ליווי, ייעוץ משפטי, ייצוג מול רשויות המדינה או כל גורם אחר במשא ומתן וכדומה .
 • ייעוץ שוטף לקיבוצים, מושבים שיתופיים ואגודות להתיישבות קהילתית במגוון הנושאים הקשורים לפעילותם ולרבות שינויי תקנון, ניסוח תקנונים פנימיים