תחומי עיסוק

 

משפט אזרחי – מסחרי

 דיני חברות ועמותות

דיני עבודה – יחסי עובד מעביד 

דיני מקרקעין 

הגנת הצרכן 

הוצאה לפועל

דיני משפחה